1

(Ubade İbnu's-Sâmit el Ensarî (ra) hazretleri demiştir ki: “Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurdular): “Kim ALLAH'tan başka ilah olmadığına ALLAH'ın bir ve şeriksiz olduğuna ve Muhammed'in onun kulu ve Resulü (elçisi) olduğuna, keza Hz. İsa'nın da ALLAH'ın kulu ve elçisi olup, Hz. Meryem'e attığı bir kelime ve kendinden bir ruh olduğuna, keza cennet ve cehennemin hak olduğuna şehadet ederse, her ne amel üzere olursa olsun ALLAH onu cennetine koyacaktır.” (Buhari, Enbiya 47)

(Müslim'in bir başka rivayetinde şöyle buyrulmuştur):“Kim ALLAH'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in ALLAH'ın elçisi olduğuna şehadet ederse ALLAH ona ateşi haram kılacaktır.”“Her ne amel üzere olursa olsun ALLAH onu cennetine koyacaktır.”

   

-->