2

(Ebu Sa'id İbnu Malik İbni Sinan el- Hudri (ra) hazretleri demiştir ki: “Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurdular):

“Kalbinde zerre miktarı iman bulunan kimse ateşten çıkacaktır.” Ebu Said der ki: “ Kim (bu ihbarın ifade ettiği hakikatten) şüpheye düşerse şu ayeti okusun): “ ALLAH şüphesiz zerre kadar haksızlık yapmaz...” (Nisa, 4/40) (Tirmizi, Sıfatu Cehennem 10)

   

-->