271

Ubade İbnu's- Sâmit (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) buyurdular ki:

“Yeryüzünde, masiyet veya sıla-i rahmi koparıcı olmamak kaydıyla ALLAH'tan bir talepte bulunan bir Müslüman yoktur ki, ALLAH ona dilediğini vermek veya ondan onun mislince bir günahı affetmek suretiyle icabet etmesin.” (Tirmizi, Da'avât 126)

   

-->