291

Ebu Hureyre (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) anlatıyor:

(ALLAH'ın kabul ettiği) üç müstecab dua vardır, bunların icabete mazhariyetleri hususunda hiçbir şekk yoktur. Mazlumun duası, misafirin duası, babanın evladına duası.” (Tirmizi, Birr 7)

   

-->