292

Abdullah İbnu Amr İbni'l-As ( ra) anlatıyor:

“ İcabete mazhar olmada gaib kimsenin gaib kimse hakkında yaptığı duadan daha süratli olanı yoktur.” (Tirmizi, Birr 50)

   

-->