300

Hz. Ebu Hureyre (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) buyurdular ki:

“ALLAH Teâla Hazretleri kendisinden istemeyene gadap eder.” (Tirmizi, Da'avât 3)

   

-->