348

Ebu Hureyre (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) buyurdular ki:

“Belanın ezmesinden, helakın gelmesinden, kötü kazadan, düşmanların şamatasından ALLAH'a istiaze edin.”

(Buhari, Kader 13)

   

-->