349

Hz. Ebu Hureyre (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) şöyle dua ederdi:

“ALLAH'ım, şikak ve nifaktan ve kötü ahlaktan sana sığınırım.”

(Ebu Davud, Salât 367) 

   

-->