366

Ebu Katâde (ra)'nin anlattığına göre, bir borçlusunu (para taleb etmek üzere) aramıştı. O, kendisinden gizlendi. Bilahare adamı buldu. Ancak: “Dardayım” dedi. Bunun üzerine: “ALLAH'a yemin eder misin?” diye sordu. Borçlu: “Vallahi” diye yemin etti. Ebu Katâde: “Ben Resulullah (sav)'ın,

“Kim ALLAH'ın kendisini kıyamet gününün sıkıntısından kurtarmasını isterse, darda olana nefes aldırsın veya tamamen bağışlayıversin.” dediğini işittim, dedi.”

(Müslim, Kasâme 32)

   

-->