379

Abdullah İbnu Amr İbni'l-As (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) buyurdular ki:

“ALLAH, merhametli olanlara rahmetle muamele eder. Öyleyse, sizler yeryüzündekilere karşı merhametli olun ki, semada bulunanlar da size rahmet etsinler. Rahim (akrabalık bağı) Rahmân'dan bir bağdır. Kim bunu korursa ALLAH onunla (rahmet bağı) kurar, kim de koparırsa, ALLAH da ondan (rahmet bağını) koparır.”

(Tirmizi, Birr 16)

   

-->