396

Cerîr (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) buyurdular ki:

“Bir kimse yumuşak davranmaktan mahrum ise hayrın tamamından mahrumdur.”

(Müslim, Birr 75)

   

-->