405

Ebu Humeyd es-Saidi (ra) anlatıyor: “ Resulullah (sav) zekat toplama işinde bir adam istihdam etti.-Bir rivayette “Beni Süleym'in zekatını toplama işinde” denmiştir- Adam vazifeden dönünce:

“ Bu size aittir, şu da bana hediye edilenler!” dedi. Bunun üzerine Resulullah (sav) (öfkeyle) minbere çıkıp, ALLAH'a hamd ve senada bulunduktan sonra şunları söyledi:

“ Emmâ ba'd, ben sizden birini, ALLAH'ın bana tevdi ettiği bir işte istihdam ederim. Sonra o gelir: “ Bu size aittir, şu da bana hediye edilenler!” der. Bu adama, babasının veya anasının evinde otursaydı da, eğer doğru sözlüyse hediyesi ayağına gelseydi ya! Vallahi sizden kim haksız bir şey alırsa, mutlaka onu boynunda taşır olduğu halde kıyamet günü ALLAH'la karşılaşacaktır. Eğer bu haksız aldığı şey deve ise böğürecek, sığırsa möleyecek, koyunsa meleyecektir!”

Sonra Resulullah (sav) ellerini kaldırdı, o kadar ki koltuk altındaki beyazlık gözüktü: “ ALLAH'ım tebliğ ettim mi?” dedi ve bu sözünü üç kere tekrar etti.”

(Buhari, Hiyel 15) 

   

-->