412

İbnu Abbas (ra) anlatıyor:

“ Resulullah (sav) ve ailesi üst üste pek çok geceleri aç geçirirler ve akşam yemeği bulamazlardı. Ekmekleri çoğunlukla arpa ekmeği idi.”

(Tirmizi, Zühd 38)

   

-->