426

Sahr İbnu Veda'a el-Gamidi (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) şöyle dua ederdi:

“ALLAH'ım, ümmetime erkenciliği mübarek kıl.”

"Nitekim, Aleyhissâlatu Vesselam Efendimiz bir seriyye veya bir ordu göndereceği zaman, onu günün erken  saatinde yola çıkarırdı. Sahr tüccardı, o da ticarete günün ilk saatinde çıkardı. Böylece zengin oldu ve malı arttı.”

(Ebu Davud, Cihad 85) 

   

-->