432

Hz. Ebu Hureyre (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) buyurdular ki:

“İnsanlar sizlere ilimden sormaya devam ederek şunu demeye gelirler: 'Anladık, ALLAH her şeyin yaratıcısıdır, pekiyi ALLAH'ın yaratıcısı kimdir?' ”

(Buhari, Bed'ül-Halk 11) 

   

-->