538

Ebu Hureyre (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) buyurdular ki:

“Bir kul dünyada bir kulu örterse, ALLAH Kıyamet günü onu mutlaka örter.”

(Müslim, Birr 72) 

   

-->