553

Abdullah İbnu Mugaffel (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) buyurdular ki:

“Sizden kimse hamam yaptığı yere akıtmasın. Zira vesveselerin çoğu bu yüzden hasıl olur.”

(Ebu Davud, Tahâret 15) 

   

-->