554

Ebu Hureyre (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) buyurdular ki:

“Eğer ümmetim üzerine zahmet vermeyecek olsaydım, her namazda misvak kullanmalarını emrederdim.”

(Buhari, Cum'a 8)

   

-->