581

İbnu Mes'ud (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) buyurdular ki:

“Düğün yemeği, düğünün birinci günü haktır, ikinci günü sünnettir, üçüncü günü desinler içindir. Kim desinler için iş yaparsa ALLAH da ona göre muamele yapar.”

(Tirmizi, Nikâh 10)

   

-->