582

A'rac, Ebu Hureyre (ra)'dan naklen anlatıyor: Resulullah (sav) diyordu ki:

“ En şerli yemek, sadece zenginlerin çağrılıp fakirlerin çağrılmadığı yemektir. Kim de davete icabet etmez, yemeğe gelmezse, ALLAH ve Resulüne asi olmuştur.”

(Buhari, Nikah 72)

   

-->