584

Ebu Hureyre (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) şöyle buyurmaktadır:

“ Şâfi-i Kerim ALLAH Teâla Hazretleri, her ne hastalık indirmişse onun devasını da indirmiştir.”

  (Buhari, Tıbb 1)

   

-->