588

Vâil İbnu Hucr (ra) anlatıyor:

“Târık İbnu Süveyd el-Cu'fi (ra), Resulullah (sav)'a hamr (alkollüler) ile tedavi hususunda sordu. Aleyhisselatu vesselam onu bundan men etti ve:

“ Hayır! O, deva değil, derttir!” buyurdu.”

(Müslim, Eşribe 12)

   

-->