609

Sehl İbnu Sa'd (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) buyurdular ki:

“Vallahi, senin hidayetinle bir tek kişiye hidayet verilmesi, senin için kıymetli develerden müteşekkil sürülerden daha hayırlıdır.”

(Ebu Davud, İlm 10)

   

-->