619

Ümmü'd-Derdâ (ra) anlatıyor): “ Ebu'd-Derdâ (ra)'yı işittim, demişti ki: “Resulullah (sav)'ı işittim, şöyle buyurdu:

“ Müşrik olarak ölenle, bir Müslümanı haksız yere öldüren hariç, ALLAH bütün günahları affedebilir.”

(Ebu Davud, Fiten 6)

   

-->