624

Ebu Zerr el-Gıfâri (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) bize buyurmuştur ki:

“Biriniz ayakta iken öfkelenirse hemen otursun. Öfkesi geçerse ne âlâ, geçmezse yatsın.”

(Ebu Davud, Edeb 4)

   

-->