626

Hz. Ebu Hureyre (ra) anlatıyor:

“Bir adam: “Ey ALLAH'ın Resûlü! Bana kısa bir nasihatta bulun, uzun yapma! Ta ki nasihatini unutmayayım” demişti. (ve birkaç kere tekrar etmişti.) Aleyhisselatu vesselam (bir kelimeyle):

“ Öfkelenme!” cevabını verdi.”

(Buhari, Edeb 76)

   

-->