631

Hz. Enes (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) buyurdular ki:

“ Mirac Gecesi'nde, bakır tırnakları olan bir kavme uğradım. Bunlarla yüzlerini (ve göğüslerini) tırmalıyorlardı.

“Ey Cebrail! Bunlar da kim?” diye sordum.

“ Bunlar, insanların etlerini yiyenler ve ırzlarını (şereflerini) payimal edenlerdir.”dedi.”

(Ebu Davud, Edeb 40)

   

-->