687

Ebu Hureyre (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) buyurdular ki:

“ (Hakiki) fakir, kapı kapı dolaşırken verilen iki lokmanın veya bir iki hurmanın geri çevirdiği kimse değildir. Fakat gerçek fakir, ihtiyacını giderecek bir şey bulamayan ve halini anlayıp kendisine tasaddukta bulunacak biri çıkmayan, (buna rağmen) kalkıp halktan bir şey istemeyen kimsedir.”

(Buhari, Zekât 53)

   

-->