690

Semüre İbnu Cündeb (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) buyurdular ki:

“ İstemeler bir nevi cırmalamalardır. Kişi onlarla yüzünü cırmalamış olur. Öyle ise, dileyen (hayasını koruyup) yüz suyunu devam ettirsin, dileyen de bunu terketsin. Şu var ki, kişi, zaruri olan(şeyleri) iktidar sahibinden istemelidir.”

(Ebu Davud, Zekât 26)

   

-->