707

Ebu Bekre (ra)'ın anlattığına göre, Sicistan'da kadılık yapan oğlu Abdullah'a şöyle yazmıştır:

“ İki kişi arasında, öfkeli olduğun zaman hüküm verme. Zira, ben Resulullah (sav)'ın şöyle söylediğini işttim:"

“Kimse, öfkeli iken, iki kişi arasında hüküm vermesin.”

(Buhari, Ahkâm 13)

   

-->