710

Eymen İbnu Hureym İbni Fâtik anlatıyor: “ Resulullah (sav):

“ Yalan şehadet ALLAH'a şirkle bir tutulmuştur!” buyurdular ve şu ayeti okudular. (Mealen):"

“...Putlara tapmak gibi bir pislikten ve yalan sözden de kaçının.” (Hacc, 22/30)

(Tirmizi, Şehâdât 3)

   

-->