713

Muaviye İbnu Ebi Süfyan (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) buyurdular ki:

“ Her günahı ALLAH'ın mağfiret buyurması muhtemeldir. Ancak bilerek mü'mini öldüren veya kafir olarak ölen kimse hariç...”

(Nesâi, Tahrîm 1)

   

-->