715

Ebu'l-Hakem el-Beceli anlatıyor:

“Ebu Hureyre ve Ebu Said (ra)'i dinledim. Resulullah (sav)'ın şöyle söylediğini müzakere ediyorlardı:"

“ Eğer sema ve arz ehli bir mü'minin kanını (haksız yere dökmede) iştirak etselerdi, ALLAH her ikisini birden cehenneme atardı.”

(Tirmizi, Diyât 8)

   

-->