721

Ebu Şüreyh (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) buyurdular ki:

“ Kim haksız yere, âmden (bile bile) öldürülürse velisi şu üç şeyden birini tercihte muhayyerdir:

- Ya kısas ister.

- Ya affeder.

- Yahut diyet alır.

Eğer dördüncü bir şey istemeye kalkarsa elinden tutun (mani olun)!”

Sonra Resulullah (sav), şu ayeti tilavet buyurdu. (Mealen):

“Kim bundan sonra tecavüz ederse ona elîm bir azab vardır.” (Bakara, 2/179)

(Ebu Davud, Diyât 3)

   

-->