732

Safvan İbnu Süleym (ra) anlatıyor:

 “Ey ALLAH'ın Resûlü! mü'min korkak olur mu?” dedik.

“Evet!” buyurdular.

“Pekiyi cimri olur mu?” dedik, yine:

“ Evet!” buyurdular. Biz yine:

“ Pekiyi yalancı olur mu?” diye sorduk. Bu sefer:

“Hayır!”buyurdular.”

(Muvatta, Kelâm 19)

   

-->