757

Ebu'l-Ahvas babasından naklen diyor ki: “ Üzerimde adi bir elbise olduğu halde Resulullah (sav)'ın yanına gelmiştim. Bana:

“ Senin malın yok mu?” diye sordu.

“ Evet var!” cevabıma:

“ Hangi çeşit maldan?” sorusunu yöneltti.

“ Her çeşit maldan ALLAH bana vermiştir (deve, sığır, davar, at, köle, hepsinden var).” demem üzerine buyurdular:”

“ Öyleyse ALLAH Teâla Hazretleri sana verdiği vakit, ALLAH'ın veriği bu nimetin eseri ve fazileti senin üzerinde görülmelidir!” 

(Nesâi, Zinet 83)

   

-->