790

Ubeyd İbnu Halid es-Sülemi Resulullah (sav)'ın ashabının birinden naklen anlatıyor: Resulullah (sav) buyurdular ki:

“ Ani ölüm, kafir için gadab-ı İlahi'nin bir yakalamasıdır, mü'min için de bir rahmettir.”

(Ebu Davud, Cenâiz 14)

   

-->