792

Hz. Ebu Hureyre (ra) anlatıyor:

“ Resulullah (sav)'ın âlinden birisi vefat etmişti. Kadınlar, arkasından ağlamak üzere toplandılar. Hz. Ömer (ra) onları bundan men etmek ve geri çevirmek üzere kalktı. Aleyhisselatu vesselam müdahale edip buyurdular:”

“ Ey Ömer! Bırak onları, çünkü göz ağlayıcıdır, kalp ızdıraba maruzdur, (ızdırabın yaşandığı) zaman yakındır!”

(Nesâi, Cenâiz 16)

   

-->