798

Ebu Said el-Hudri (ra) anlatıyor:

“ Resulullah (sav) matemci kadına da, onu dinleyene de lanet etti.”

(Ebu Davud, Cenâiz 20)

   

-->