799

Ebu Sid el-Hudri (ra) anlatıyor: “ Resulullah (sav)'ın:

“Ölü, (kıyamet günü), içinde öldüğü elbise ile diriltilecek.” dediğini işittim.”

(Ebu Davud, Cenâiz 18)

   

-->