802

Amir İbnu Rebi'a (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) buyurdular ki:

“ Sizden biri bir cenazenin geçtiğini görürse, cenaze ile birlikte yürümese bile, cenazeyi geride bırakıncaya veya cenaze kendisini geride bırakıncaya veya cenaze onu geride bırakmadan yere konuncaya kadar oturmasın.”

(Buhari, Cenâiz 47)

   

-->