820

Hz. Enes (ra) anlatıyor:

“ Resulullah (sav), söylediği bellensin diye kelamını üç kere tekrar ederdi.”

(Tirmizi, Menâkıb 21)

   

-->