825

Ebu Zeyd İbnu Ahtab anlatıyor:

“ Resulullah (sav) eliyle yüzümü okşadı ve bana dua etti.”

Urve de der ki: “Ben onu yüz yirmi sene kadar yaşadıktan sonra gördüm, yüzünde sayılabilecek kadar sayıda beyaz kıl vardı.”

(Tirmizi, Menâkıb 10)

   

-->