837

Hz. Ebu Hureyre (ra) anlatıyor: “ Resulullah (sav):

“ Dul kadın kendisiyle istişare edilmeden nikahlanamaz, bakire de izni sorulmadan nikahlanamaz.” buyurmuşlardır. Ashabı sordu:

“ Ey ALLAH'ın Resûlü! Onun izni nasıl olur?”

“ Sükut etmesiyle!” buyurdular.”

(Buhari, Nikâh 41)

   

-->