842

Amr İbnu Şu'ayb an ebihi an ceddihi anlatıyor: Resulullah (sav) buyurdular ki:

“ Bir erkek bir kadınla nikah yapar ve temasta bulunursa, artık o kadının kızını nikahlaması ona helal olmaz. Eğer kadına temas etmemişse kızını nikahlayabilir. Bir erkek bir kadını nikahlarsa, kadına temas etmiş olsa da olmasa da kadının annesiyle artık nikahlanamaz.”

(Tirmizi, Nikah 25)

   

-->