853

Hz. Ebu Hureyre (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) buyurdular ki:

“ Hediyeleşin, zira hediye, kalpteki kuşkuları giderir. Komşu kadın, komşusu kadından gelen (hediyeyi) hakir görmesin, bir koyun paçası parçası olsa bile!..”

(Tirmizi, Vela ve'l-Hibe 6)

   

-->