862

İmrân İbnu Husayn (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) buyurdular ki:

“ Kim, (mahkeme gereği, yapması icabeden) bir yeminde yalan yere yemin ederse, bu yemini sebebiyle cehennemdeki yerini hazırlamış olur.”

(Ebu Davud, Eymân 1)

   

-->