869

Hz. Ebu Hureyre (ra) anlatıyor: “ Bir gün, Resulullah (sav) ashabına:

"Şu kelimeleri kim (benden) alıp onlarla amel edecek ve onlarla amel edecek olana öğretecek?" buyurdular. Ben hemen atılıp:

“ Ben! Ey ALLAH'ın Resûlü!” dedim. Aleyhisselatu vesselam elimden tuttu ve beş şey saydı:

* "Haramlardan sakın, ALLAH'ın en âbid kulu ol!

* ALLAH'ın sana ayırdığına razı ol, insanların en zengini ol!

* Komşuna ihsanda bulun, mü'min ol.

* Kendin için istediğini başkaları için de iste, Müslüman ol!

* Fazla gülme. Çünkü fazla gülmek kalbi öldürür."

(Tirmizi, Zühd 2)

   

-->