875

Abdulmüheymin İbnu Abbas İbni Sehl Sa'd es- Saidi, babası tarikiyle dedesinden naklediyor: “ Resulullah (sav) buyurdular ki:

“ Teenni ALLAH Teâla'dandır, acele de şeytandan!..”

(Tirmizi, Birr 66)

   

-->