877

Sa'd İbnu Ebi Vakkas (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) buyurdular ki:

“ Teenni, ahiretle ilgili olanlar dışında her amelde güzeldir.”

(Ebu Davud, Edeb 11)

   

-->